Ultramaraton Jaga-Kora

22.05.2021 Rymanów Zdrój

Regulamin / Regulations

Regulamin VI Ultramaratonu Jaga-Kora

Preambuła

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Organizator pragnąc zapewnić najwyższe bezpieczeństwo zawodnikom a jednocześnie działając w ramach prawa i zgodnie z wytycznymi Rządu RP regulamin imprezy zostanie dopasowany do aktualnie obowiązujących zaleceń w dniu biegu.

1.Opis imprezy:

VI Ultramaraton Jaga-Kora jest imprezą sportową o charakterze biegu górskiego. Na Ultramaraton Jaga-Kora składa się pięć biegów o różnym poziomie trudności.

Lista biegów ramach VI Ultramaratonu Jaga-Kora

– Surowica Trail 17km
– Nocny Piotruś 37km
– Maraton Jaga-Kora „Kurier” 42km
– Ultramaraton Jaga-Kora „Horbki” 70km
– Ultramaraton Jaga-Kora „Orzeł” 105km

2. Organizator:

Kardach Trade Travel Events – Monika Kardach
ul. Ignacego Paderewskiego 190
35-330 Rzeszów
NIP: 8133587037

e-mail: kontakt@jaga-kora.com
tel. +48 570 689 111
www.jaga-kora.com

3. Termin i miejsce:

Impreza odbędzie się dnia 21.05.2022

4.Program: 

Harmonogram startów:

00:30 – Odjazd autokarów do Jaślisk na start biegów 105km i 37km. Odjazd z przystanku obok Altan nad Czarnym Potokiem -> Link
01:00 – Start biegu 105km, Rynek Jaśliska -> Link
01:00 – Start biegu 37km, Rynek Jaśliska -> Link
06:00 – Start biegu 70km, Altany nad Czarnym Potokiem ->Link
07:30 – Start biegu 42km, Altany nad Czarnym Potokiem ->Link
08:00 – Odjazd autokarów do Woli Niżnej na start 17km. Odjazd z przystanku PKS obok Altan nad Czarnym Potokiem. -> Link
08:30 – Start biegu 17km, Wola Niżna, parking leśny -> Link

Harmonogram zamknięcia tras:

Meta: Altany nad Czarnym Potokiem ->Link

07:30 – Zamknięcie trasy dla dystansu 37km,
12:00 – Zamknięcie trasy dla dystansu 17km,
16:00 – Zamknięcie trasy dla dystansu 42km,
18:00 – Zamknięcie trasy dla dystansu 70km,
20:30 – Zamknięcie trasy dla dystansu 105km,

Harmonogram dekoracji najlepszych:

Dekoracje odbędą się na scenie amfiteatru obok Altan nad Czarnym Potokiem.

07:00 – Dekoracja 37km
11:00 – Dekoracja 17km
13:00 – Dekoracja 42km
16:00 – Dekoracja 70km
19:00 – Dekoracja 105km

5.Przebieg i opis trasy

– trasy mogą ulec jeszcze korekcie

a) JK105

Dystans: 105,5km

Przewyższenie: +3260m

Limit: 19,5h

Mapa: https://jaga-kora.com/jk100/

Przebieg trasy: Jaśliska – Zyndranowa – Ostra – Stasiana – Piotruś – Zawadka Rymanowska – Bałucianka – Przymiarki – Rymanów Zdrój – Pastwiska – Puławy Górne – Darów – Moszczaniec – Kanasiówka – Jasiel – Wola Wyżna – Wola Niżna – Polany Surowiczne – Polańska – Wisłoczek – Dział – Rymanów Zdrój

b) JK70

Dystans: 68km

Przewyższenie: +2030m

Limit: 12h

Mapa: https://jaga-kora.com/jk70/

Przebieg trasy: Rymanów Zdrój – Pastwiska – Puławy Górne – Darów – Moszczaniec – Kanasiówka – Jasiel – Wola Wyżna – Wola Niżna – Polany Surowiczne – Polańska – Wisłoczek – Dział – Rymanów Zdrój

c) JK42

Dystans: 42km

Przewyższenie: +1450m

Limit: 8,5h

Mapa: https://jaga-kora.com/jk40/

Przebieg trasy: Rymanów Zdrój – Pastwiska – Puławy Górne – Darów – Surowica – Polany Surowiczne – Polańska – Wisłoczek – Dział – Rymanów Zdrój

e) ST17

Dystans: 17km

Przewyższenie: +500m

Limit: 3,5h

Mapa: https://jaga-kora.com/st17/

Przebieg trasy: Wola Niżna – Polany Surowiczne – Polańska – Wisłoczek – Dział – Rymanów Zdrój

f) NP37

Dystans: 37km

Przewyższenie: +1200m

Limit: 6,5h

Mapa: Tak samo jak pierwsze 37km trasy 105

Przebieg trasy: Jaśliska – Zyndranowa – Ostra – Stasiana – Piotruś – Zawadka Rymanowska – Bałucianka – Przymiarki – Rymanów Zdrój

6.Punkty odżywcze:

UWAGA: Dla biegu Nocny Piotruś przewidziany jest jeden punkt Stasiana 16km.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Limity czasu:

Nocny Piotruś 37km – 6,5h
Surowica Trail 17km – 3,5h

“Kurier” 42km – 8,5h
“Horbki” 70km – 12h
“Orzeł” 105km – 19,5h

8.Limit uczestników:

– Surowica Trail 17km -> 200
– Nocny Piotruś 37km -> 100
– Maraton Jaga-Kora „Kurier” 42km -> 250
– Ultramaraton Jaga-Kora „Horbki” 70km -> 150
– Ultramaraton Jaga-Kora „Orzeł” 105km -> 150

*Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji. 

9.Uczestnictwo:

Miejsce na liście startowej mają tylko zawodnicy zarejestrowani i opłaceni. W przypadku wypełnienia limitu miejsc na dany dystans, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy.

Każdy chętny do wzięcia udziału w imprezie zostaje uczestnikiem od momentu przekroczenia linii startu swojej trasy i przestaje nim być po przekroczeniu linii mety swojej trasy.

a) Do wzięcia udziału w wydarzeniu wymagana jest od uczestnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania długodystansowych biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w trudnym terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w imprezie robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w imprezie.

By stać się uczestnikiem imprezy należy spełnić następujące warunki:
– mieć ukończone 18 lat;
– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
– wnieść opłatę rejestracyjną i startową.
– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;
– stawić się na starcie o wyznaczonej dacie i godzinie

b) Wyposażenie obowiązkowe

Dla wszystkich dystansów:

– numer startowy (przypięty w widocznym miejscu)
– Buty trailowe
– Naładowany telefon komórkowy wraz z wprowadzonymi numerami alarmowymi podanymi przez organizatora
– dowód osobisty/paszport
– kubek/bidon – nie będzie plastikowych kubków na punktach
– Przynajmniej 0,5l płynów dla 17km oraz 1l płynów dla pozostałych dystansów
– Folia NRC

Dodatkowo dla JK105:

– latarka czołowa (bieg odbywa się przez kilka godzin w nocy)
– kurtka przeciwdeszczowa
– Przynajmniej 1l płynów
– czerwone światło tylne
– elementy odblaskowe na odzieży
– Gwizdek alarmowy
– Bandaż elastyczny i opatrunek

10.Opłaty:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z systemem opłat w ramach imprezy.

 • W celu rejestracji na wybrany przez siebie bieg należy zapisać się przez formularz zapisów, który zostanie opublikowany na stronie imprezy w dniu 01.11.2021.
 • Po dokonaniu zapisu należy uiścić opłatę rejestracyjną, która wynosi 30zł. Każdy zarejestrowany uczestnik ma czas 7dni na uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Po tym terminie zostanie usunięty z bazy danych.
 • Opłata rejestracyjna zapewnia utrzymanie danych uczestnika imprezy i tym samym rezerwację miejsca na liście startowej do dnia 01.03.2022.
 • Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
 • Od 01.03.2022 każdy zarejestrowany wcześniej uczestnik otrzyma drogą mailową informacje o konieczności dokonania opłaty startowej według tabeli poniżej, która zapewnia przyznanie miejsca na liście startowej oraz pakiet startowy. Każdy uczestnik ma czas na uiszczenie opłaty startowej do dnia 31.03.2022.
 • Od dnia 01.03.2022 przyjmowana będzie już tylko opłata startowa według aktualnego tabeli poniżej. Opłata rejestracyjna będzie zawierała się już w cenie opłaty startowej.

Wysokość opłat:

Nazwa biegu Wysokość opłaty
startowej przy rejestracji
przed 01.03.2022
i opłaceniu opłaty rejestracyjnej 20zł.
Wysokość opłaty
startowej przy rejestracji
po 01.03.2022.
Opłata rejestracyjna: 20zł  nie dotyczy
Surowica Trail 70zł 100zł
Nocny Piotruś 120zł  160zł
Maraton Jaga-Kora 150zł 200zł
Ultramaraton Jaga-Kora 70km 170zł  220zł
Ultramaraton Jaga-Kora 105km 190zł 240zł
 • będzie istniała również możliwość wyboru pakietu z dodatkowymi akcesoriami np. czapka trucker, koszulka techniczna (info pojawi się w późniejszym terminie).

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto:

Kardach T.T.E
ul. Paderewskiego 190,
35-330 Rzeszów

tytułem: Opłata za bieg (np. JK105), Imię i Nazwisko

konta: 25 2490 0005 0000 4000 7066 1569

Fakturę można otrzymać tylko i wyłączeniu po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przed dokonaniem opłaty. 

Zapisy zostaną zamknięte po osiągnięciu limitu zawodników lub dnia 01.05.2022. Więcej info w regulaminie. Pamiętaj, rejestrując się na Ultramaraton Jaga-Kora akceptujesz regulamin i wszystkie jego postanowienia.

Zwrot opłaty startowej:

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania jej na innego uczestnika do tygodnia przed startem imprezy.

11.Świadczenia:

W  ramach opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzymuję rezerwację miejsca na wybrany przez siebie bieg do dnia 01.03.2022.

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:

 • Elektroniczny pomiar czasu;
 • Numer startowy;
 • Pamiątkowy gadżet;
 • Jedzenie i napoje na punktach odżywczych;
 • Zabezpieczenie medyczne imprezy oraz pomoc ratowniczą;
 • Pamiątkowy medal po ukończeniu biegu;
 • Obsługę fotograficzną imprezy z możliwością pobrania zdjęć ze swoim wizerunkiem w dobrej jakości do prywatnego wykorzystania z opisem autora zdjęcia;
 • Bilet autobusowy (dotyczy uczestników korzystających z zorganizowanego transportu na start swojego dystansu) Obowiązuje wcześniejsza bezpłatna rezerwacja miejsca w formularzu dostarczonym mailowo przed imprezą.

Organizator zapewnia również nagrody dla najlepszych.

12.Zasady panujące w czasie imprezy:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

– poszkodowanemu zawodnikowi należy udzielić pomocy jeżeli taka jest konieczna, nie udzielenie pierwszej pomocy jest regulowane prawnie. Gdy zawodnik może zaczekać na pomoc, lub jasno mówi, że jej nie potrzebuje nie ma problemu z kontynuowaniem biegu.

13.Bezpieczeństwo:

      1.Na trasie biegów obowiązują limity czasowe. Dodatkowe limity będą określone są na poszczególnych punktach. Patrz punkt 7 regulaminu. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach proszeni są o opuszczenie trasy, organizator zapewnia powrót do       Rymanowa Zdroju z miejsca limitu czasu. Nie oferujemy dojazdu po zawodnika na trasę. Jest to możliwe tylko po kontakcie z numerem POMOC umieszczonym na numerze startowym, tylko w sytuacji kontuzji.

 1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i pokonywaniu dróg publicznych. Bieg odbywa się w otwartym ruchu samochodowy co zobowiązuje wszystkich uczestników do zachowania szczególnej ostrożności. Na drogach publicznych obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego, stosownie od postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.).
 3. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika.
 4. Organizator nie zapewnia transportu zawodników rezygnujących z biegu w innych miejscach niż punkty odżywcze. Transport będzie dostarczony tylko zawodnikom nie mogącym samodzielnie dalej kontynuować biegu.
 5. Start w imprezie ma charakter dobrowolny.
 6. Każdy Uczestnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność.
 7. Każdy Uczestnik imprezy, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat.
 8. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w imprezie wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe w tym ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
 9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez osoby działające w imieniu organizatora. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, iż Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 10. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do imprezy składa Organizatorowi pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność.
 11. Wszyscy Uczestnicy oświadczają, iż w przyszłości nie będą sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Biegu.
 12. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i bezwzględnie stosować się do jego poleceń, jak i poleceń osób przez Organizatora wyznaczonych.
 13. Przed startem, podczas odprawy dla każdego z dystansów, Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach i miejscach niebezpiecznych na trasie.
 14. Numer telefonu Organizatora oraz numery ratunkowe zostaną podane na mapie Biegów. Zaleca się wpisanie przez Uczestnika tych numerów do telefonu przed rozpoczęciem Biegów.
 15. Jeśli w trakcie imprezy dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia lub sytuacji niebezpiecznej w strefie o ograniczonym zasięgu telefonii komórkowej i niemożliwe stanie się telefoniczne skontaktowanie z Organizatorem lub odpowiednimi służbami, Uczestnik zobowiązany jest używać innych środków celem wezwania pomocy. Każdy Uczestnik jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.
 16. W razie wypadku każdy z Uczestników zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej pomocy. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi imprezy skutkować będzie bezwzględną dyskwalifikacją.
 17. Na trasie biegu będą funkcjonowały Punkty Kontrolne wyposażone w urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu lub do pomiaru ręcznego. Miejsca rozmieszczenia punktów zostaną zaznaczone na mapie. Każdy Uczestnik winien upewnić się, iż urządzenie pomiarowe odnotowało jego obecność w punkcie kontrolnym. Brak odnotowania obecności w punkcie kontrolnym skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika.
 18. Punkty Kontrolne będą czynne od startu imprezy do osiągnięcia Punktu Kontrolnego przez wszystkich Uczestników, a także piętnaście minut po tym jak ostatni z Uczestników opuści Punkt Kontrolny.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz przewidywany czas trwania imprezy w jakim zawodnicy powinni dotrzeć do mety, na Punktach Kontrolnych obowiązują limity czasu – patrz punkt 7. Przekroczenie limitu czasu wskazanego dla danego punktu kontrolnego powoduje wykluczenie zawodnika z dalszej rywalizacji. Uczestnik który dotrze do Punktu Kontrolnego poza wyznaczonym limitem czasu zostanie zatrzymany w Punkcie Kontrolnym, skąd zostanie przetransportowany przez Organizatora.
 20. Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania imprezy. Informacja może być przekazana telefonicznie lub wiadomością SMS, na podany przez Organizatora numer telefonu kontaktowego. W przypadku niedopełnienia przez Uczestnika obowiązku zgłoszenia Organizatorowi o rezygnacji z kontynuowania Biegu i zejściu z trasy, uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej oraz zobowiązany zostanie do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca) złotych na rzecz Organizatora. Z uwagi na trudno dostępny teren zaleca się rezygnację w jednym z Punktów Kontrolnych. Organizator – poza przypadkami konieczności udzielenia pomocy medycznej – nie zapewnia transportu Uczestnika rezygnującego z dalszego uczestnictwa z Biegu poza strefą Punktów Kontrolnych.
 21. Zasady bezpieczeństwa sanitarnego (treść zasad zostanie dostosowana do aktualnie panujących w dniu 21.05.2022 na terenie Polski :

14.Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w imprezie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

– Uczestnictwo w imprezie wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu.

15. Ochrona przyrody:

Na całej trasie Biegów obowiązuje nakaz stosowania się do zasad ochrony przyrody. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na trasie biegu (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach kontrolnych) oraz zakłócania ciszy i płoszenia zwierząt. Brak zastosowania się do zakazu śmiecenia będzie skutkował natychmiastową dyskwalifikacją.

16. Klasyfikacje:

Na wszystkich trasach prowadzona będzie klasyfikacja najlepszych według danych jak poniżej:

 • Kategoria OPEN dla Kobiet i Mężczyzn dla TOP6 na swoim biegu w klasyfikacji generalnej.
 • Kategoria WETERAN dla Kobiet i Mężczyzn dla TOP3 na swoim biegu dla uczestników powyżej 60 roku życia (decyduje rocznik).

17.Postanowienia końcowe:

– Wszyscy zawodnicy w czasie imprezy muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

– Ultramaraton Jaga-Kora jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem uczestnika w czasie imprezy, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

– Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania imprezy w sytuacjach niezależnych od niego. 

– Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszystkie dane przechowywane są w bezpieczny sposób, zgodny wymogami stawianymi przez RODO. Podstawowe dane jak Imię i Nazwisko uczestnika są jawne i będą znajdować się do publicznej wiadomości na liście startowej jak również na liście wyników. Pozostałe dane pozostają tylko do wglądu organizatora i zostaną usunięte po zakończeniu imprezy.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@jaga-kora.com oraz 570 689 111.