Regulamin

Regulamin Ultramaratonu Jaga-Kora dla dystansów 70km i 40km.

1.Opis zawodów:

Bieg Ultramaraton Jaga-Kora ma charakter biegu górskiego, którego trasa przebiega nie oznakowanymi jak i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo doznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów.

2. Organizator:

Organizatorem biegu jest Kardach Trade Travel Events – Kamil Kardach. Bieg jest organizowany za pod patronatem Burmistrza Gminy Rymanów, we współpracy z klubem biegacza Finisz Rymanów.

3. Termin i miejsce:

19.05.2018, Rymanów Zdrój, START i META obok drewnianych altan nad Czarnym Potokiem.

4.Program:

18.05.2018:
(Galeria Zdrój, ul.Zdrojowa 40, 38-481 Rymanów Zdrój)

-17:00 – 21:00 Praca Biura Zawodów 
-19:30 Odprawa zawodników

19.05.2017:

5:30 – Start Ultramaratonu Jaga-Kora (Altany nad Czarnym Potokiem, Rymanów Zdrój)
8:00 – 8:30 – Praca Biura Zawodów dla Maratonu
9:00 – 9:15 – Zbiórka zawodników i odjazd autobusu na start do Moszczańca
10:00 –Start Maratonu Jaga-Kora (Moszczaniec)
17:30 – zamknięcie mety Maratonu
17:30 – zamknięcie mety Ultramaratonu
17:45 – Dekoracja zawodników oraz wręczenie nagród
18:15 – Zakończenie Ultramaratonu Jaga-Kora

5.Przebieg i opis trasy

JK70, Dystans 68km, +1950m przewyższenia, limit czasu na pokonanie trasy 12h.

START – Rymanów Zdrój – Pastwiska – Puławy – Darów – Moszczaniec – Baba (Kanasiówka) – Jasiel – Wola Wyżna – Wola Niżna – Polany Surowiczne – Polańska – Wisłoczek – Rymanów Zdroj – META

JK40 Dystans 40,5km, +1000m przewyższenia, limit czasu na pokonanie trasy 7,5h. 

START – Moszczaniec – Baba (Kanasiówka) – Jasiel – Wola Wyżna – Wola Niżna – Polany Surowiczne – Polańska – Wisłoczek – Rymanów Zdroj – META

Trasa obu dystansów wiedzie terenem górzystym, wytyczonymi szlakami jak i leśnymi dzikimi ścieżkami drogami utwardzonymi jak i asfaltowymi (ok.19%).

6.Punkty odżywcze:

JK70:

Punkty odżywcze:
Darów: 25km – woda, izo, czekolada, żelki, rodzynki, pomarańcze, banany, orzeszki
Jasiel: 40km – woda, izo, czekolada, żelki, rodzynki, pomarańcze, banany, rogale/bułki, orzeszki
Polany Surowiczne: 54km – woda, izo, czekolada, żelki, rodzynki, pomarańcze, banany, rogale/bułki, orzeszki, coś ciepłego
Kapliczka Kurierska: 63km – woda, znajdzie się też coś na ząb 😉

JK40:

Punkty odżywcze:
Jasiel: 13km – woda, izo, czekolada, żelki, rodzynki, pomarańcze, banany, rogale/bułki, orzeszki
Polany Surowiczne: 27km – woda, izo, czekolada, żelki, rodzynki, pomarańcze, banany, rogale/bułki, orzeszki, coś ciepłego
Kapliczka Kurierska: 35km – woda, znajdzie się też coś na ząb 😉

7.Limity czasu:

Ultramaraton -12h

Limity:
Moszczaniec: 27km – 4,5h (godzina 10:00) – powrót do mety autobusem
Wola Niżna: 50km – 8,5h (godzina 14:00) – powrót do mety samochodem organizaotra

Maraton – 7,5h

Limity:
Wola Niżna: 23km – 4h (godzina 14:00) – powrót do mety samochodem organizatora

8.Limit uczestników:

Ultramaraton – 200 osoób
Maraton – 200 osób

*Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji.

9.Uczestnictwo:

a) Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w trudnym terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu.

By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat;

– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

– wnieść opłatę startową do 03.05.2018 r. (Miejsce na liście startowej otrzyma pierwszych 200 w przypadku Ultramaratonu i 100 w przypadku Maratonu osób, które poprawnie zarejestrują się w systemie zapisów i wniosą opłatę startową. Osoby, które nie wpłacą opłaty startowej po osiągnięciu limitu zostaną wykreślone z listy)

– odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w terminie podanym przez organizatora;

– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;

– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie

b) Wyposażenie obowiązkowe

– numer startowy
– Plecak/pas z minimum 500ml bidonem/bukłakiem wody
– Gwizdek alarmowy
– Buty trailowe
– Folia NRC
– Naładowany telefon komórkowy wraz z wprowadzonymi ważnymi numerami podanymi przez organizatora
– elementy odblaskowe na odzieży
– dowód osobisty/paszport – UWAGA! Trasa biegu przechodzi niebieskim szlakiem granicznym, bezwzględnie wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego lub paszportu.

b) Wyposażanie zalecane:
– kurtka
– latarka czołowa
– wprowadzony ślad gps w telefonie/zegarku
– tylne czerwone światło pozycyjne

/Wszystkie akcesoria biegowe będzie można zakupić w oficjalnym sklepie organizatora: www.trailshop.pl, który zostanie otwarty na początku marca./

10.Opłata startowa:

Start zapisów: 01 GRUDZIEŃ 2017, godz. 20:00
Rejestracja: www.jaga-kora.com oraz link na FB

Jaga Kora 70km
01.12.2017 – 31.01.2018: 120zł
01.02.2018 – 28.02.2017: 130zł
01.03.2017 – 30.03.2017: 140zł
01.04.2017 – 03.05.2017: 160zł

Jaga Kora 40km
01.12.2017 – 31.01.2018: 110zł
01.02.2018 – 28.02.2017: 120zł
01.03.2017 – 30.03.2017: 130zł
01.04.2017 – 03.05.2017: 150zł

*cena za pakiet na JK40 zawiera transport z Rymanowa Zdroju na start do Moszczańca.

Opłatę startową należy wpłacić na:

Kardach T.T.E – Kamil Kardach
ul.Kasztanowa 1/33,
38-481 Rymanów Zdrój

tytułem: Opłata Startowa Jaga-Kora, 70km/40km, Imię i Nazwisko
nr. konta: 89 2490 0005 0000 4000 5268 3213

Zapisy zostaną zamknięte po osiągnięciu limitu zawodników. Więcej info w regulaminie. Pamiętaj, rejestrując się na Ultramaraton Jaga Kora akceptujesz regulamin i wszystkie jego postanowienia.

Opłata startowa może zostać zwrócona w całości do 14dni od jej wpłynięcia na konto organizatora. Po tym okresie możliwe jest jedynie jej częściowe zwrócenie. Jednak istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika. W celu przepisania pakietu należy przesłać odpowiednie oświadczenie na mail organizatora, tylko i wyłącznie z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Pakiet zostanie przepisany na innego wskazanego zawodnika. Przepisanie pakietu jest możliwe do 14.05.2017.

11.Świadczenia:

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

– Elektroniczny pomiar czasu, chip i numer startowy – pakiet startowy – buf, chusta wielofunkcyjna – napoje izotoniczne, wodę, colę, przekąski na punktach odżywczych – posiłek po biegu, z niespodzianką  – zabezpieczenie i pomoc medyczną – medal za ukończenie biegu – upominki (w zależności od liczby zawodników i pozyskanych sponsorów) – kupon na losowanie nagród po biegu. (Zawodnicy z trasy Maratonu, otrzymają w pakiecie również bilet dowozu na start trasy do Moszczańca.)

Nie będzie niestety darmowych noclegów przed biegiem.

12,Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

13.Klasyfikacje:

– Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn Dla najlepszych przewidziane upominki, w zależności od pozyskanych sponsorów, pula nagród może się powiększać jak i mogą zostać wprowadzone dodatkowe klasyfikacje.

14.Bezpieczeństwo:

1.Na trasie biegu limit czasu wynosi 12h dla 70km i 7,5h dla 40km. Dodatkowe limity będą określone są na poszczególnych punktach. Patrz punkt 7 regulaminu. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach proszeni są o opuszczenie trasy, organizator zapewnia powrót do Rymanowa Zdroju z miejsca limitu czasu. Nie oferujemy dojazdu po zawodnika na trasę. Jest to możliwe tylko po kontakcie z numerem POMOC umieszczonym na numerze startowym, tylko w sytuacji kontuzji.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.

3. Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną i korzystanie z chodnika, lub pobocza. Trasa biegu zakłada dwa przebiegnięcia przez drogę publiczną, prosimy w tych dwóch punktach zachować szczególną ostrożność.

4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika. 

15.Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu.

16.Postanowienia końcowe:

Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

Zgubienie lub nie oddanie chipa pomiaru czasu wiążę się z karą do 100zł

Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z przebieralni, toalet jak i prysznica.

Ultaramaraton Jaga-Kora jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może

stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@jaga-kora.com oraz 570 689 111 w godzinach pon-pt 17:00 do 20:00 lub w sytuacji braku uzyskania połączenia wiadomość SMS.